Badanie pomocnicze

 

Badanie pomocnicze

Badania pomocnicze mają na celu uzupełnienie informacji przekazanych przez pacjenta w wywiadzie, są zależne od schorzenia i stanu zdrowia pacjenta.

Badaniami pomocniczymi stosowanymi w ocenie pacjentów bólowych są: badanie radiologiczne, tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (RM), ultrasonografia (USG), badania neurofizjologiczne i inne.

Wnioski z przeprowadzonego badania i analizy wykonanych badań pomocniczych uzupełniają zebrany wywiad i służą potwierdzeniu i uzupełnieniu ustalonego wcześniej rozpoznania lub do postawienia innej diagnozy

.

W oparciu o standard świadczenia zdrowotne w poradni leczenia bólu będą realizowane w przypadku:

  • wyczerpania możliwości diagnostycznych i leczniczych pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej,

  • w sytuacji trudności w postawieniu właściwego rozpoznania,

  • braku lub niewielkiej skuteczności dotychczasowego sposobu leczenia,

  • wskazania do zastosowania inwazyjnych metod leczenia