Badanie przedmiotowe 

 

Badanie przedmiotowe 

Równie istotne jest badanie przedmiotowe, w którym lekarz może znaleźć potwierdzenie w objawach bólowych opisywanych przez pacjenta w wywiadzie.

Z punktu widzenia lekarza oceniającego ból szczególną uwagę należy zwrócić na:

  • postawę pacjenta, napięcie mięśni, punkty spustowe, tkliwość uciskową,
  • zakres ruchów czynnych i biernych w stawach,
  • chodzenie na palcach, chodzenie na piętach,
  • ruchomość kręgosłupa w poszczególnych odcinkach,
  • podstawowe badanie neurologiczne (ocena nerwów czaszkowych, obwodowych, odruchów rdzeniowych, siły mięśniowej).

 

.

W oparciu o standard świadczenia zdrowotne w poradni leczenia bólu będą realizowane w przypadku:

  • wyczerpania możliwości diagnostycznych i leczniczych pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej,

  • w sytuacji trudności w postawieniu właściwego rozpoznania,

  • braku lub niewielkiej skuteczności dotychczasowego sposobu leczenia,

  • wskazania do zastosowania inwazyjnych metod leczenia