Karta oceny natężenia bólu

 

O karcie natężenia bólu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2022 roku w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych  określa wzór karty oceny natężenia bólu.

W oparciu o standard świadczenia zdrowotne w poradni leczenia bólu będą realizowane w przypadku:

  • wyczerpania możliwości diagnostycznych i leczniczych pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej,

  • w sytuacji trudności w postawieniu właściwego rozpoznania,

  • braku lub niewielkiej skuteczności dotychczasowego sposobu leczenia,

  • wskazania do zastosowania inwazyjnych metod leczenia