Monitorowanie skuteczności leczenia 

 

 Istotnym elementem kompleksowości standardu organizacyjnego leczenia bólu jest obowiązek monitorowania skuteczności tego leczenia.

dr n.med. Magdalena Kocot-Kępska

Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Monitorowanie skuteczności leczenia odbywa się między innymi na podstawie:

=

oceny natężenia bólu, ulgi w wyniku zastosowanej terapii,

=

stopnia stosowania się pacjenta do zaleceń terapeutycznych,

=

wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu wdrożonego leczenia,

=

skuteczności leczenia działań niepożądanych,

=

rozważenie modyfikacji leczenia w odpowiedzi na wystąpienie działań niepożądanych,

=

ocenę stopnia satysfakcji pacjenta z leczenia przeciwbólowego.