Ocena bólu

 

 Rozpoznanie zespołów bólowych 

Warunkiem właściwego rozpoznania zespołów bólowych oraz towarzyszących im problemów (np. niesprawność, depresja, bezsenność) jest możliwie najbardziej wielowymiarowa ocena wszelkich czynników biomedycznych, psychologicznych i społecznych, które mogą wpływać na nasilenie bólu, jego charakter, czas trwania, sprawność fizyczną i codzienne funkcjonowanie pacjenta.

dr n.med. Magdalena Kocot-Kępska

Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Pierwszym elementem standardu postępowania jest ocena bólu, która odbywa się poprzez:

=

Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem

=

Badanie przedmiotowe i pomocnicze

Lekarz w trakcie oceny chorego z bólem przewlekłym powinien uzyskać następujące informacje:

=

lokalizacja bólu (pierwotna i wtórna, promieniowanie) – określenie przez pacjenta obszaru odczuwania ból, jego promieniowanie,

=

okoliczności związane z wystąpieniem bólu (początek choroby, ewolucja w czasie),

=

charakter bólu (opis bólu słowami pacjenta, np. kłujący, tępy); występowanie komponentów bólu neuropatycznego,

=

nasilenie bólu: w spoczynku, w ruchu, maksymalne nasilenie,

=

charakterystyka czasowa: czas trwania bólu, charakter ciągły/przerywany/napadowy (jeśli ból napadowy – czas trwania epizodu bólu),

=

czynniki nasilające lub zmniejszające ból,

=

objawy towarzyszące (np. nudności, zawroty głowy),

=

wpływ bólu na codzienną aktywność (poruszanie się, samoobsługa, praca zawodowa), nastrój i sen,

=

dotychczasowe leczenie: aktualnie i wcześniej zażywane leki przeciwbólowe – skuteczność, działania niepożądane; inne stosowane metody leczenia bólu,

=

elementy historii medycznej pacjenta mogące mieć związek z dolegliwościami bólowymi: wcześniejsze i/lub współwystępujące dolegliwości/zespoły bólowe, schorzenia współistniejące, konsultacje u lekarzy specjalistów, stosowane leki,

=

czynniki psychologiczne wpływające na doświadczanie bólu i leczenie: aktualny stan psychiczny pacjenta, towarzysząca psychopatologia i zaburzenia psychiczne (zwłaszcza depresja), przekonania dotyczące przyczyny bólu, oczekiwania i preferencje odnośnie do leczenia bólu, oczekiwania odnośnie do wyniku leczenia, uzależnienia w wywiadzie,

=

ocena zachowań bólowych (postawa ciała, aktywność ruchowa, artykulacja dźwięków, sposób poruszania się, relacje słowne, usposobienie).