Skierowanie do poradni leczenia bólu   

 

W oparciu o standard świadczenia zdrowotne w poradni leczenia bólu będą realizowane w przypadku:
  • wyczerpania możliwości diagnostycznych i leczniczych pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej,
  • w sytuacji trudności w postawieniu właściwego rozpoznania,
  • braku lub niewielkiej skuteczności dotychczasowego sposobu leczenia,
  • wskazania do zastosowania inwazyjnych metod leczenia

W oparciu o standard świadczenia zdrowotne w poradni leczenia bólu będą realizowane w przypadku:

  • wyczerpania możliwości diagnostycznych i leczniczych pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej,

  • w sytuacji trudności w postawieniu właściwego rozpoznania,

  • braku lub niewielkiej skuteczności dotychczasowego sposobu leczenia,

  • wskazania do zastosowania inwazyjnych metod leczenia