Standard organizacyjny leczenia bólu 

 

NIE DA SIĘ WYELIMINOWAĆ BÓLU Z ŻYCIA CZŁOWIEKA, JEDNAK PODSTAWOWYM ZADANIEM MEDYCYNY JEST TAKIE POSTĘPOWANIE, BY ODCZUWANIE BÓLU NIE POWODOWAŁO NIEPOTRZEBNEGO CIERPIENIA.

Obowiązek postępowania według zasad właściwego leczenia bólu przewlekłego, nakłada na lekarzy rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu przewlekłego i bólu stanowiącego istotny problem kliniczny w warunkach ambulatoryjnych.

Potrzeba całościowego ujęcia problemu właściwego postępowania  z pacjentem z bólem przewlekłym wynikała przede wszystkim z obowiązku wykonywania świadczeń zdrowotnych zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną.

dr n.med. Magdalena Kocot-Kępska

Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

W dniu 23 lutego 2023 weszło w życie  rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych.

Nowy standard postępowania z chorym określa metody oceny bólu, wprowadza obowiązek monitorowania skuteczności leczenia bólu i prowadzenia postępowania terapeutycznego mającego na celu łagodzenie i leczenie bólu.

Rozporządzenie zobowiązało jednocześnie podmioty wykonujące działalność leczniczą do wprowadzenia w życie wymogów określonych rozporządzeniem w terminie do 24 sierpnia 2023 roku.

=

Standard organizacyjny leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych dotyczy leczenia pacjentów z bólem istotnym klinicznie oraz bólem przewlekłym trwającym dłużej niż 3 miesiące.

=

Dolegliwości zgłaszane przez pacjenta jako ból należy uszanować. Niedozwolone jest negowanie odczuć subiektywnych chorego w kontekście wrażeń bólowych. Opóźnianie wprowadzenia właściwego leczenia może nieść ze sobą szereg konsekwencji zdrowotnych i doprowadzić do przejścia bólu ostrego w ból przewlekły w procesie chronifikacji (utrwalenia bólu).