Raport Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Fundacji Eksperci dla Zdrowia pt.: „Bezpieczeństwo leczenia bólu przewlekłego u kobiet”  prezentuje zagadnienia związane z najczęściej popełnianymi błędami w leczeniu bólu przewlekłego oraz przedkłada rekomendacje zmian systemowych mających na celu  jego poprawę. 

Właściwe leczenie bólu przewlekłego bezwzględnie wymaga bezpiecznego stosowania leków przez chorego, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. 

Jednocześnie, jak wskazują badania 54 procent chorych w celu uśmierzenia bólu zażywa leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, a 20 procent osób z bólem przewlekłym stosuje leki bez konsultacji z jakimkolwiek lekarzem.

Brak wiedzy na temat bezpieczeństwa zażywanych leków, przeciwskazań ich stosowania oraz możliwości interakcji z innymi lekami może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym takich wymagających hospitalizacji.

Ponadto, często pacjenci leczeni z powodu dolegliwości bólowych przyjmują jednocześnie kilka preparatów zawierających tę samą substancję, czego skutkiem są  ciężkie działania niepożądane.

Kolejnym zjawiskiem jest stosowanie przez chorego leków zapisywanych w tzw. receptomatach, niezgodnie z zaleceniami klinicznymi, bez uwzględniania wskazań i ryzyka nieprawidłowego stosowania, w tym nawet uzależnienia (tzw. marihuana medyczna).

Raport definiuje problem z farmakoterapią nieprawidłowo dobraną, co oznacza, że często pacjenci otrzymują nieoptymalny lek, w nieoptymalnej dawce i nieoptymalnym skojarzeniu, co w konsekwencji nie tylko doprowadza do chronifikacji dolegliwości bólowych, ale także indukuje polekowe działania niepożądane i indukuje kaskady przepisywania leków, które można scharakteryzować jako leczenie działań/powikłań jednego leku kolejnym lekiem.

W celu poprawy bezpieczeństwa leczenia w Raporcie przedstawiono szereg argumentów przemawiających za koniecznością zmian systemowych.